Opleiding, ervaring en wat ik doe

Esther van de Pas

Vijfentwintig jaar geleden startte ik met werken als leerkracht in het basisonderwijs. Tegenwoordig combineer ik mijn baan als begeleider Passend Onderwijs met mijn zelfstandige ondernemingen Praat+teken en Segja.
Beide ondernemingen zijn voortgekomen uit mijn ambitie om zowel kinderen als volwassenen serieus te nemen in hun zelfkennis en -kunde. In het onderwijs betekent dat, dat ik met leerlingen op een voor hen begrijpelijke manier en al tekenend in gesprek ga over hun ontwikkeling en over wat zij ervaren en zien als mogelijke oplossing voor problemen die zich voordoen. Deze gesprekshouding heeft geleid tot het ontwerpen van Praat+teken als gespreksmethodiek voor onderwijs en zorg. Meer informatie hierover kun je lezen op de website www.praatenteken.nl.
Onder de naam Segja bied ik als zelfstandig coach en begeleider tijd en aandacht aan iedereen die behoefte heeft aan reflectie en vragen die je in beweging brengen.

Om mijn kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiding,coaching en verlieskunde uit te breiden heb ik na de Master opleiding SEN, specialisme begeleiden (2012), de HBO opleidingen Professioneel coach bij de Associatie voor Coaching (2017)  en Verlieskunde bij HBO Drechtsteden(2021) gevolgd. 
Als  coach-verlieskundige combineer ik opgedane kennis en vaardigheden om zowel kinderen als volwassenen te ondersteunen die een verlies hebben geleden of om welke reden dan ook een luisterend oor kunnen gebruiken. Ik help je, vaak ondersteund met schematische tekeningen, om zicht te krijgen op jouw hier-en-nu met als doel te gaan werken aan een beter daar-en-straks.