Segja voor scholen

Mijn kennis en kunde over omgaan met en informeren over rouw, verlies, afscheid nemen en dood heb ik in de loop der jaren opgedaan in het onderwijs in combinatie met de postHBO-studie Verlieskunde. Graag deel ik deze kennis en opgedane ervaring met onderwijsprofessionals maar ook met ouders en leerlingen. Daarvoor zijn veel mogelijkheden die ik graag op maat aanbied. Een gesprek is de beste manier om samen te onderzoeken waar behoefte aan is, maar alvast een aantal mogelijkheden:

  • ouderavond over omgaan met verlies en verdriet op school. Dit kan een preventief karakter hebben als onderdeel van een workshopavond op school. Het kan ook informatief en steunend zijn wanneer zich een overlijden heeft voorgedaan in de school
  • teamscholing over omgaan met verlies en verdriet in je klas of op school
  • begeleiden en adviseren van IB en directie over dit thema
  • telefonische helpdesk voor info en ondersteuning voor ouders en onderwijsprofessionals
  • individueel begeleidingstraject voor een leerkracht
  • een activiteit in groep 1 t/m 8
  • ....
    Ik denk graag mee!

En als je zelf al verder wilt, kijk dan eens naar de Checklist Verlies & rouw

Praktisch boek voor onderwijs

Samen met Imke Denissen schreef ik dit jaar het boek Verlies en verdriet op school. Wat nu?
Hierin beschrijven we 8 aanraders om vorm te geven aan het omgaan met verlies en verdriet binnen de basisschool.

Iedereen krijgt in zijn of haar leven namelijk te maken met verlies en verdriet. Op school dient dit zich in verschillende vormen aan; op kind niveau door de scheiding van ouders, op klas niveau als een leerling overlijdt en op schoolniveau als één van de collega's ernstig ziek wordt. Dit kunnen gebeurtenissen zijn waar je je op kunt voorbereiden, bijvoorbeeld wanneer een leerling terminaal ziek blijkt te zijn. Er kan zich ook een onverwacht verlies aandienen zoals een leerkracht die verongelukt of leerlingen die gedood worden in een familiedrama.
Het is goed om je als schoolteam af te vragen hoe jullie omgaan met dit thema en hoe je zelf als professional reageert als je geconfronteerd wordt met verlies of verdriet.

In dit boek bieden we je achtergrondkennis, theorie en handvatten om in eerste instantie zelf te onderzoeken wat jouw coping is bij verlies en verdriet, om vanuit dat bewustzijn ook je professionele handelen op school en in de klas vorm te geven.
Zo willen we een bijdrage leveren aan normalisering van aandacht voor verlies en de emoties die daarbij horen, ook al is dat soms moeilijk.
Tot slot wensen we dat dit boek houvast kan bieden in periodes waarin je als professional moet handelen terwijl je tegelijk persoonlijk moet omgaan met de impact van gebeurtenissen.

Het boek is te bestellen bij de grote online boekwinkels en ook rechtstreeks bij uitgeverij Instondo via deze link https://www.instondoboeken.nl/product/342/Verlies-en-verdriet-op-school-Wat-nu 

Veel leesplezier, en ik hoor graag wat je ervan vindt!

Scholen