Segja voor scholen

Mijn kennis en kunde over omgaan met en informeren over rouw, verlies, afscheid nemen en dood heb ik in de loop der jaren opgedaan in het onderwijs in combinatie met de postHBO-studie Verlieskunde. Graag deel ik deze kennis en opgedane ervaring met onderwijsprofessionals maar ook met ouders en leerlingen. Daarvoor zijn veel mogelijkheden die ik graag op maat aanbied. Een gesprek is de beste manier om samen te onderzoeken waar behoefte aan is, maar alvast een aantal mogelijkheden:

  • ouderavond over omgaan met verlies en verdriet op school. Dit kan een preventief karakter hebben als onderdeel van een workshopavond op school. Het kan ook informatief en steunend zijn wanneer zich een overlijden heeft voorgedaan in de school
  • teamscholing over omgaan met verlies en verdriet in je klas of op school
  • begeleiden en adviseren van IB en directie over dit thema
  • telefonische helpdesk voor info en ondersteuning voor ouders en onderwijsprofessionals
  • individueel begeleidingstraject voor een leerkracht
  • een activiteit in groep 1 t/m 8
  • ....
    Ik denk graag mee!

En als je zelf al verder wilt, kijk dan eens naar de Checklist Verlies & rouw